Deklaracja wsparcia
Stolicy Apostolskiej przy
Organizacji Narodów Zjednoczonych

Dziś na wielu arenach międzynarodowych wartości i cnoty, na których zbudowano największe osiągnięcia cywilizacji, poddawane są atakom. Pewne organizacje w imię fałszywego „wyzwolenia” starają się podkopać zasadnicze prawdy mówiące o naturze istoty ludzkiej i rodzinie. W imię zafałszowanej doktryny praw człowieka negują to, co prawdziwie czyni z człowieka istotę ludzką, i łamią prawdziwe prawa człowieka.

Grupy te w Organizacji Narodów Zjednoczonych uczyniły ze Stolicy Apostolskiej swój szczególny cel. Atakują wiarygodność Stolicy Apostolskiej, ignorując fakt, że Stolica Apostolska angażuje się w stosunki dyplomatyczne od IV wieku, a obecnie ma relacje dyplomatycznie ze 177 narodami. Prawdziwym podłożem ich wrogości jest jednak nieugięta obrona przez Stolicę Apostolską świętości życia ludzkiego i nienaruszalnej godności rodziny.

Pod pewnymi względami Stolica Apostolska jest rzeczywiście wyjątkowa, a wyjątkowość ta wynika z jej decyzji o przyłączeniu się do Organizacji Narodów Zjednoczonych w roli stałego obserwatora. Specjalny status Stolicy Apostolskiej umożliwia jej wspieranie szczerego dialogu, promowanie pokojowych rozwiązań konfliktów oraz apelowanie do sumień liderów, wykraczające poza zwykłe interesy terytorialne krajów. Jej bezinteresowna, bezstronna służba była zawsze doceniana przez kraje członkowskie ONZ.

Jeśli organizacje, które traktują Stolicę Apostolską jako przeszkodę w realizacji swoich celów: głębokiego przeprojektowania ludzkości i zrewidowania podstawowych pojęć moralnych, zwyciężą, pozbawiając Stolicę Apostolską statusu stałego obserwatora, to poważnie zaszkodzą Organizacji Narodów Zjednoczonych. ONZ funkcjonuje w oparciu o zasadę konsensusu, lecz organizacje te chcą obejść ten proces, uciszając głos, któremu się sprzeciwiają.

Stanowczo odrzucamy ich cele. I choć wielu z nas nie podziela i nie popiera stanowiska Kościoła katolickiego, jednoczy nas wspieranie nieustannej roli Stolicy Apostolskiej jako stałego obserwatora przy ONZ.

Łączymy się z krajami członkowskimi we wdzięczności za duchowe i moralne świadectwo Stolicy Apostolskiej. Świat stałby się dużo uboższy, gdyby głos Stolicy Apostolskiej w Organizacji Narodów Zjednoczonych został kiedykolwiek stłumiony. Oby ten dzień nigdy nie nastał.

Składasz podpis jako grupa numer 6907!

Podpisz:

 

Comments are closed.